A fight for a little star in StarBattle Orionids

Long story short: ENL StarBattle Orionids Budapest, 19 agents, 1007 links @ measurement time, local record, and success! We couldn’t admire our star’s beauty for too long because a smurf ADA-d 3 minutes after that.

🇭🇺 HU

Here’s the story, a little more detailed:

Our team of enlightened agents  shattered and became comfortable during the covid period. They stayed home so receptive (#stayathome FS all-month-long) that it was feared they would stay that way. The call could never come at a better time: „The Orionids are coming! Greet them with green stars!”

The rusty limbs started to move slowly. At first, the project still seemed small, so I randomly chose a portal in the middle of a suburban forest, that may be safe at night.  Then came the first agents who are always ready to play. In the beautiful early autumn, even a small group of key farmers came together.

T-2d: we were already preparing with the old enthusiasm, supplemented by last-minute applicants. What a pleasure it was to log in to Zello again!! Everything is fine: last week we handed over the whole map to an overzealous smurf who diligently scribbled everything so tangled that was almost hurt to watch… we allocated the areas, most agents can link from familiar home terrain.

T-36h: gentle cleaning has begun. Unfortunately, a couple of uninitiated green agents appeared in the cleared terrain immediately, random green links flew ...

T-5h: at the meeting point, last arrivals received the keys.

T-4h: We built the portal, flipped it blue, and left the twilight forest. We were hoping that no one would feel like coming out here tonight, especially not small, blue smurfs…

From then on, the team started to clean up in full steam, I still had time to clean a few nearby crosses in the immune hour, and then headed back to the forest to flip back the central portal. I also intended to guard it for a while, but in order not to get bored, I walked around the full-moonlit path and linked the portals around also. It was a fantastic sight to see on the scanner the 10s of links coming! I put the center portal a long-time-reserved Reawakens beacon because I felt it was very appropriate for the situation.

Hmm… as if I saw a light on the path… strange… because as he/she saw my lamp, turned back. Well, then let's guard the scene a little, to see if anything will happen…

After a while, I had more urgent things to do than guarding the portal, the agent nearby ran out of reso, so I went to a hurry-built farm glyphing. From then on, a series of rather strange coincidences followed…

Coincidence 1.:As soon as the parking lot was empty, a reckless but not very experienced smurf still ventured into the woods. When I received the alert that the portal was being attacked, I shouted to Zello "Recharge!!", on request, the whole team kept the portal as one, as there were only a few minutes left until the time of the measurement. With the last drawn links, we also had the 1000+ goal set for ourselves only.

AAAND SUCCESS !!

T = 23:00 local time, measurement time, the portal was still standing and holding the links, although in the meantime the smurf started to use US and had already knocked out two of the resos.

While we ran back in Intel silence, to make sure the attacks were spoof or real, I imagined him trying to find the optimal place to stand on the resos in the dark & prickly ****, and I really hoped that was the case.

T + 2min: We arrived in the parking lot along the forest, leaving for the forest, then the attacker just suddenly gave up the fight and ADA-d the portal, which had lost its shields so far and was more and more difficult to keep, giving up to get the 200k+ AP, too.

Coincidence 2: this timing must have had nothing to do with a car leaving the car park at full throttle after our arrival. It wouldn't be a nice thing to let down your comrades-in-arms, SURE he wasn't an agent… But if he were, he might have been terrified of some frogs… 😅

But it's okay, there's no more pleasant sight than the sight of the smurfs fleeing the crime scene, I LOVE IT! So did I as the smurf doing the dirty work, Rvy711 flew out of the woods, backpacked, as if embarking on a big adventure with a week of cold food and equipment, from which he finally left empty-handed in terms of AP. Fellow agent WalkingPet, who helped with the enclosure operation, recalled, the smurf even threw himself into the bushes to avoid the encounter on the trail.

Oooops, the fleeing smurf got in from the RIGHT into the car waiting in the dark! Let’s see who the driver might be… Naha, a familiar – but hiding face…another smurf agent. So, the “lonely smurf, run out of gear” theory is busted. Looks like we woke up them, too. Well, that was neither intended nor expected, but you are welcome 😝

And with all the help he might get...Use ADA... This. Is. Hilarious! 🤣

However, this evening was also inspiring because of the success, exciting because of the attack that had just been fought long enough.

A big THANK YOU to the Orgas who made the event possible, which shook our small community out of lethargy.

Many thanks to the team who stood up well when they needed to. 


The team members were:

Cselka, who organized even more agents at the last minute for success;

UndecidedPierre and ZalanDirector helped with key farming and distribution and linked all the portals of two entire small towns to the center from the east;

Members of the linking team from downtown who created some fantastic spectacle with hundreds of densely juxtaposed links: Cselka, Hosig, FarkasJozsef, SpiderKnight, SzokeCiklon, nightie, Imu128;

pvoj and Namenyi, they cleaned up two complete, usually blue districts for westbound links;

SalimAbuAziz, who linked from the west and waited with great patience on the bike in the cold weather to the route be clear in front of him;

SallySalata and Grendelpeti, they linked one-one districts from the north in peace;

habu11, who cleaned up twice the same important quarter, always full of AP-collector’s microlinks;

WalkingPet, who farmed keys, linked nearby portals accessible on foot and helped catch the smurfs in action in the end.

Special thanks to the operators: Grozunol and qns

 

MontyBishop (caretaker)Egy rövid összefoglaló: Starbattle Orionids Budapest, 19 agent, 1007 link a mérési időre, új saját rekord és siker! Túl sokáig nem tudtunk gyönyörködni csillagunk szépségében, mert egy törp a mérés után 3 perccel adázta.

Kicsit részletesebben a történet:

Kis felvilágosult játékoscsapatunk szétzilálódott és elkényelmesedett a covid-időszakban. Olyan szófogadóan maradtak otthon (FS #stayathome egy hónapon át), hogy félő volt, már úgy is maradnak. A lehető legjobbkor érkezett a hívás: “Jön az Orionidák meteorraj! Köszöntsük őket zöld csillagokkal!”

Lassan indult mozgásba a berozsdásodott gépezet. Kezdetben nem úgy tűnt, hogy ekkorára nő a projekt, így találomra választottam egy portált a városszéli erdő közepén, ami talán éjszaka biztonságban lesz. Aztán jöttek a játékra mindig kapható első segítők, a szép koraőszi időben összejött egy kiscsoportos kulcsfarmolás is, a felmodozott erdei portálból pedig ezután a mindennapos kutyasétáltatás alatt jöttek szépen a kulcsok.

T-2 nap:  már a régi lelkesedéssel készülődtünk az utolsó pillanatban érkezett tagokkal kiegészülve. Micsoda öröm volt újra bejelentkezni Zello-n… Minden a legnagyobb rendben: az előző héten a teljes terepet átadtuk egy túlbuzgó törpnek, aki szorgosan össze is kuszafirkált mindent, hogy rossz volt nézni… kiosztottuk a területeket, a legtöbb agent ismerős hazai terepről linkelhet.

T-36 óra: megkezdődött az óvatos takarítás. Sajnos a tisztuló terepen azonnal megjelent pár be nem avatott zöldügynök, random zöld linkek reppentek...

T-5 óra: a találkozóhelyen a később érkezők megkapták a kulcsokat.

T-4 óra: Felépítettük a portált, kékre forgattam, és elhagytuk a lassan besötétedő erdőt. Reméltük, hogy nem lesz kedve senkinek ide kijönni az este, főleg nem kicsike törpöknek. Hát, tévedtünk, van ez így 😅

Ettől kezdve teljes gőzzel nekifogott a csapat a takarításnak, az immunitási órában néhány közeli kereszt leszedésére még volt időm nekem is, majd visszaindultam az eddigre teljesen sötét erdőbe, hogy a központi portál forgatásával szabad utat adjak a beérkező linkeknek. Szándékomban állt őrizni is egy darabig, de hogy el ne unjam magam, körbesétáltam a holdfényes ösvényen, és a célportálhoz hasonló, testmozgásra serkentő táblák portáljait is belinkeltem. Fantasztikus látvány volt a scanneren, ahogy legalább tízesével érkeztek a linkek! A portálra egy régóta őrzött Reawakens beacont tettem, mert nagyon is illőnek éreztem a helyzethez.

Hmm… mintha fényt láttam volna az ösvényen… furcsa, mert ahogy megláthatta az én lámpámat, visszafordult. Hát akkor őrizzük egy kicsit a helyszínt, hátha…

Egy idő után a portál őrzésénél sürgősebb dolgom akadt, a közelben egyedül tevékenykedő agent kifogyott a rezóból, így egy sebtében felhúzott rezófarmra mentem segíteni, mert az idő szorított. Ettől fogva egészen furcsa véletlenek sora következett…

Véletlen 1.:Éppenpont akkor, amikor már üres volt a parkoló, egy vakmerő, de nem túl gyakorlott törp mégis bemerészkedett az erdőbe. Amikor kaptam az alertet, hogy a portált támadják, a Zello-ba bekiabált „Töltsétek!!” segélykérésre az egész csapat egy emberként tartotta a portált, hiszen már csak néhány perc volt hátra a mérés idejéig. Az utolsó eldobott linkekkel pont meglett a saját magunk elé kitűzött 1000+ cél is.

ÉS SIKERÜLT!!

T = 23:00-kor, a mérés idején a portál még állt, és tartotta a linkeket, bár a törp eközben nekiállt us-ezni a rezókat, és kettőt már ki is ütött belőlük.

Míg Intel csendben száguldottunk visszafelé, meggyőződni róla, hogy spoof vagy valódi az attak, elképzeltem, amint egy törp a sötét bozótban próbálja keresni a rezókra álláshoz optimális helyet, és nagyon reméltem, hogy ez a helyzet, és eléggé szúr az a bozót...

T+2 perc: Megérkeztünk az erdő menti parkolóba, indulás be az erdőbe, ekkor a támadó furcsán hirtelen feladta a küzdelmet, és adázta az eddigre shieldjeit vesztett, egyre nehezebben tartható portált, lemondva ezzel a 200k+ AP-ről, csak úgy...

Véletlen 2: Ennek az időzítésnek bizonyára semmi köze nem volt a mi érkezésünk után egy, a parkolót fullgázzal elhagyó autónak. Nem lenne szép dolog így cserbenhagyni a harcostársakat, szóval BIZTOS nem agent volt… ha mégis, hát megijedhetett a békáktól... 🐸

De nem baj, nincs is szebb látvány, mint a rajtakapott, tetthelyről menekülő törpök látványa, IMÁDOM! Így azt is, amint a piszkos munkát elvégző törp, Rvy711 kievickélt az erdőből, felhátizsákozva, mintha egyhetes hidegélelemmel és felszereléssel indult volna a nagy kalandra, ahonnan végülis AP-t tekintve üres kézzel távozott. Amint a bekerítő műveletben segítő WalkingPet kolléga elmesélte, az ösvényen való találkozás elkerülésére még a bozótosba is bevetette magát előle. Hoppácska, az elosonó törp JOBBRÓL száll be a sötétben várakozó autóba! Nézzük csak, ki lehet a sofőr… Nahát… ismerős...egy másik agent! - Ennyit a “magányos törp” elméletről. Felébresztettük őket is. Nos, ez nem volt szándékos, de ha már így alakult, hát szívesen 😝

Na de az az adázás…ilyen segítséggel... Hát. Az. Óriási!!! 🤣


A siker miatt lelkesítő, a kissé váratlan támadás miatt izgalmas is volt ez az este, nagy-nagy köszönet a szervezőknek, akiknek köszönhetően volt egy cél, ami felrázta a közönyből kis közösségünket.


Nagy-nagy köszönet a csapatnak is, akik derekasan helytálltak, amikor kellett. A csapat tagjai voltak:

Cselka, aki az utolsó pillanatban is még újabb agenteket szervezett be a siker érdekében;

UndecidedPierre és ZalanDirector akik a kulcsfarmolásban és disztribúcióban segítettek és két teljes kisváros összes portálját kötötték be a központba keleti irányból;

A belvárosból linkelő csapat tagjai, akik valami fantasztikus látványt alkottak a sűrűn egymás mellé húzott linkek százaival: Cselka, Hosig, FarkasJozsef, SpiderKnight, SzokeCiklon, nightie, Imu128;

pvoj és Namenyi, akik két teljes kék kerület tisztítottak ki a nyugati irányú linkeknek;

SalimAbuAziz, aki nyugatról linkelt és nagy türelemmel várta a biciklin a hidegben, hogy szabaddá váljon előtte az út;

SallySalata és Grendelpeti, akik északról linkeltek be egy-egy kerületet békésen;

habu11, aki a munka mellett kétszer is letakarította ugyanazt a kulcsfontosságú, útban levő negyedet, amit előszeretettel használnak AP-zásra, ezért mikrolinkek garmadájával mindig tele;

WalkingPet, aki kulcsokat farmolt, a közeli, gyalog elérhető portálokat linkelte és segített a végén rajtakapni a törpöket.

Külön köszönet az operátoroknak: Grozunol és qns.

 

MontyBishop (A mindenes) 💚

Sign In or Register to comment.